i Svegjerdet, Gjerde, Stranda

Matrikkel
1950: gnr. 26, Gjerde, bnr. 1, Svegjerdet. Skyld: 4 mark 5 øre