på Årdal og Sunndal verk, Sunndal

1986 inkorporert i Hydro Aluminium