på Oppdøl, Sunndal

Sivil tilhørighet
1854–98: Øksendal kommune
1899–1959: Ålvundeid kommune

Matrikkel
Fra 1960: gnr. 91, Oppdøl med Innerdalen