i Me-Åkerneset, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune

Matrikkel
1950: gnr. 38, Åkernes midtre
Fra 1965: gnr. 96

Skrivemåter
Me-Åkerneset (vedtatt av kartverket 6.6.1997)
Ytre Åkernes (avslått av kartverket 6.6.1997)