i Sveg, Sverige

Sivil tilhørighet
Fra 1974: Härjedalen kommune