på Rasmusbruket, Øvstegarden, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune

Matrikkel
1950: gnr. 42, Øfstegården, bnr. 3, Øfstegården (overstrøket: Øfstegård). Skyld: 2 mark 42 øre
Fra 1965: gnr. 100, bnr. 3