på Nedre Aukrasand, Aukra prestegard

Gnr. 1, bnr. 22