på Laup, Stod

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Steinkjer kommune

Matrikkel
1950: gnr. 71, Laup
Fra 1965: gnr. 296