i Følling kirke, Stod

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1909: Kvam kommune
Fra 1.1.1964: Steinkjer kommune

Skrivemåter
Følling kirke (vedtatt av bispedømmerådet 21.4.1997)
Føling kirke (avslått av bispedømmerådet 21.4.1997)