på Eidsøra, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1877: Nesset kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1840: mnr. 11, Eidsøren. Skyld: 1 daler 2 ort 8 skilling
Fra 1890: gnr. 51
Fra 2020: gnr. 251

Også navnet på bygda