på Værnes, Stjørdal

Geistlig tilhørighet
Stjørdal prestegjeld, Værnes sogn

Matrikkel
Gnr. 107 (vestre) og 108 (østre)

Hovedbruket av Vestre Værnes ble i 1887 kjøpt av staten og utbygd til Værnes garnison