på Kyrkjesylte, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Gnr. 13

Skrivemåte godkjent 1969