i Oppistua, Bersås, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 37, Bersaas, bnr. 1, Bersaas. Skyld: 4 mark 76 øre
Fra 2020: gnr. 237, bnr. 1