på bnr. 9, Tonning, Stryn

Matrikkel
1950: gnr. 57, Tonning, bnr. 9, Tonning. Skyld: 5 mark 92 øre

Kalt Andersbruket etter bruker på 17- og 1800-tallet