i Nergeilen, Kvanne, Stangvik

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Surnadal kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass, utskilt 1928
1950: gnr. 14, Kvande, bnr. 30, Sjøheim. Skyld: 20 øre
Fra 1965: gnr. 115, bnr. 30