på bnr. 4, Hukkelberget nedre, Aukra prestegard

«Innmed berje»

Opprinnelig husmannsplass

Matrikkel
1950: gnr. 1, Aukra prestegård, bnr. 4, Hukkelberg nedre. Skyld: 73 øre