på bnr. 3, Hukkelberget nedre, Aukra prestegard

Opprinnelig husmannsplass

Gnr. 1
Gnr. 13, bnr. 5 (Røysan), ble lagt til eiendommen i 1832