på Sjølsenga, Sunndal

Matrikkel
1950: gnr. 54, Skjølseng

Skrivemåter
Sjølsenga (vedtatt av kartverket 11.7.1995)
Sjølseng (avslått av kartverket 11.7.1995)