på bnr. 5, Storesunde, Stryn

Matrikkel
1950: gnr. 69, Storesunde, bnr. 5, Storesunde. Skyld: 3 mark 22 øre

Kalt Hansbruket etter selveier 1783–1811