på Solås, Øygarden, Smøla

Matrikkel
Gnr. 19, bnr. 50