på Sætran gravplass, Smøla

Sivil tilhørighet
Før 1.1.1960: Hopen kommune