på Brekkhaugen, Fale, Sunndal

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass, utskilt 1855
1950: gnr. 29, Fale, bnr. 2, Fale. Skyld: 80 øre

Skrivemåter
Brekkhaugen (vedtatt av kartverket 11.7.1995)
Brekkhaug (avslått av kartverket 11.7.1995)