på Lademoen, Strinda

Sivil tilhørighet
Fra 1893: bydel i Trondheim