i Skjelvågen, Tingvoll

1866–1963 i Straumsnes kommune

Fra 1.1.1964: gnr. 137