i Støren

Sivil tilhørighet
Før 1964: egen kommune
Fra 1.1.1964: Midtre Gauldal kommune

Geistlig tilhørighet
Støren prestegjeld