i Vadsetpergarden, Store Engset, Skodje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1840: mnr. 245, Engesæt store, lnr. 35, Engesæt store. Skyld: 2 daler 3 ort 23 skilling
1950: gnr. 60, Engeset store, bnr. 2, Engeset store. Skyld: 1 mark 52 øre
Fra 2020: gnr. 560, bnr. 2