på bnr. 2, Kvanne, Stangvik

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Surnadal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 14, Kvande, bnr. 2, Kvande. Skyld: 7 mark 70 øre
Fra 1965: gnr. 115, bnr. 2

Kalt Skrivarstua, antakelig etter sorenskriveren som kjøpte bruket i 1759