på Stige, Skodje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 68, Stige
Fra 2020: gnr. 568