på Smedplassen, Øver-Eggen, Skogn

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1962: Levanger kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass

Også kalt Smedstuggu