på Kvalvåg, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Gjemnes kommune (gnr. 63)