i Ytreli, Skodje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 20, Ytrelien
Fra 2020: gnr. 520

Også kalt Hanslia etter bruker på begynnelsen av 1700-tallet