på Vemøya, Skodje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 34, Vemøen
Fra 2020: gnr. 534