på Naustan, Kvanne, Stangvik

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Surnadal kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass