på Valle, Skodje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 13, Valle
Fra 2020: gnr. 513