i Son

Sivil tilhørighet
(1604: ladested under Kristiania)
1838–1963: Son kommune
Fra 1.1.1964: Vestby kommune