i Stangvik

Sivil tilhørighet
1.1.1965 delt og innlemmet i Surnadal, Sunndal og Tingvoll kommuner