på Laup, Stod

Gnr. 296 i Steinkjer kommune fra 1.1.1964