i Gjerdet, Stavset, Skodje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 48, Støvset, bnr. 5, Gjerdet. Skyld: 86 øre
Fra 2020: gnr. 548, bnr. 5