på Skotfoss, Solum

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: bydel i Skien