på Ystiberget, Ysti, Stjørdal

Geistlig tilhørighet
Stjørdal prestegjeld, Værnes sogn

Matrikkel
Umatrikulert plass under gården Ysti