Sivil tilhørighet
Fra 1964: Trondheim kommune

Matrikkel
1950: gnr. 111, Kvammen

Skrivemåter
Kvammen (godkjent av kartverket 1967, anbefalt form)
Kvam (godkjent av kartverket 1.7.1964)