på Stordalsholmen, Stordal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 104, Stordalsholmen M/Latøien, bnr. 1, Stordalsholmen (kun ett bruk). Skyld: 3 mark 40 øre
Senere gnr. 155