på Eikrol, Skodje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
Gnr. 62 (Indre Eikrol) og 63 (Ytre Eikrol)
Fra 2020: gnr. 562 og 563