på Vinje, Stordal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 77, Vinje
Senere gnr. 128