i Mulvika, Stangvik

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Sunndal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 34, Mulvik
Fra 1965: gnr. 105