på Røyrhus, Sunnylven

Fra 1.1.1965 i Stranda kommune (gnr. 79)