på Slettvollen, Stranda

Matrikkel
1950: gnr. 39, Slettvolden