på Nedre Sjåstad, Selje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Stad kommune

Matrikkel
Gnr. 23
Fra 2020: gnr. 223