på Kvanne, Stangvik

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Surnadal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 14, Kvande
Fra 1965: gnr. 115

Skrivemåter
Kvanne (vedtatt av klagenemnda 20.6.2000)
Kvenna (avslått av klagenemnda 20.6.2000)