på For, Stod

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Steinkjer kommune

Matrikkel
1950: gnr. 65, Stod prestegård, bnr. 1, For
Senere gnr. 488, bnr. 1