i Engesetdal, Skodje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Skrivemåter
Engesetdal (vedtatt av kommunen 9.6.2015, nytt vedtak «etter klage fra lokale lag»)
Engsetdalen (avslått av kommunen 9.6.2015)