i Stod

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Steinkjer kommune