på bnr. 9, Eltvika, Selje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Stad kommune

Matrikkel
Gnr. 31, bnr. 9
Fra 2020: gnr. 231, bnr. 9