på Øvrebust, Stordal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 82, Øverbostad
Senere gnr. 133

Skrivemåter
Øvrebust (godkjent av kartverket 1970, anbefalt form)
Øverbostad (godkjent av kartverket 1971)