i Sjølenene

Kystlandskap mellom Bergenhus og Trondheim len