på Hove, Stordal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 76, Hove
Senere gnr. 127