i Byfellii, Sør-Aurdal

Gnr. 120

Sivil tilhørighet
Fra 1894: Etnedal kommune